see

Sunday, 26 October 2014

niedźwiednicy montreur d’ours na starych pocztówkach


Montreurs d'ours - niedźwiednicty

Sztuczka z rowerem (foto Julietaurines/delcampe.net)

Demonstratorzy niedźwiedzi (Niedźwiednicy) to zawód znany od czasów średniowiecza.  Osoby trudniące się tym fachem, wędrowały od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, przemierzając często wielosetkilometrowe odcinki pomiędzy państwami  pieszo oraz dając pod gołym niebem publiczne pokazy sztuczek z udziałem wcześniej przygotowanych do tego celu niedźwiedzi.  Zawód ten szczególnie rozwinął się w Europie w XIX wieku, zwłaszcza w biedniejszych, górzystych regionach, jak francuski l’Ariège,  Abruzzo we Włoszech, czy niektóre rejony Bałkanów. Dawniej widok wędrowca z niedźwiedziem nie był czymś rzadkim, dzisiaj jednak zawód ten praktycznie zniknął. Demonstratorów niedźwiedzi można jeszcze spotkać w czasie festynów lub pokazów cyrkowych.
W Pirenejach zawód ten był w pewnych regionach tak rozwinięty na skalę niemal przemysłową. Wioska Ercé miała w XIX wieku podobno nosić dumne miano regionalnej „szkoły niedźwiedzi”. (info: wikipedia.fr)

Sunday, 18 May 2014

Friday, 14 February 2014

vintage handmade postcards


Handmade postcards have always been in fashion. Here are 2 quite good examples of the self-made postcards, created and posted on the beginning of the 20th century. One of them is under influence of Raphael Kirchner art, the second is just a romantic view painted on cardboard.

Awesome. !

Thursday, 13 February 2014

Monday, 10 February 2014

Monday, 3 February 2014

There was an error in this gadget